Jesteś gotowy na nowe wyzwanie?

Weź udział w VI edycji Nielsen Business Case Competition! Wygraj LG Smart Watch Urban 2 i zdobądź “złoty bilet” na program stażowy w polskim biurze Nielsena!

Zdefiniuj zwycięską strategię dla przedsięwzięcia biznesowego. Odkryj rolę, jaką odgrywa Nielsen, pomagając największym światowym markom odnosić sukcesy poprzez zrozumienie tego, co ludzie oglądają i kupują.

Informacje ogólne

ZADANIE
Rozwiąż ze swoją grupą biznesowe Case Study.
Pamiętajcie o analitycznym podejściu.
 
Czego oczekujemy?
Bądźcie kreatywni i innowacyjni!
 
Rozwiązanie Case Study będzie opierało się na analizie danych Nielsena i dostarczeniu odpowiedzi na zadane pytania. Swoje wnioski i rekomendacje umieśćcie w prezentacji PowerPoint i zaprezentujcie je przed menedżerami Nielsena.


W ramach case study uczestnicy otrzymają materiały zawierające szczegóły zapytania biznesowego (problemu) klienta oraz różne typy danych, które mogą być przydatne do rozwiązania tego problemu i udzielenia rekomendacji klientowi. Oczekujemy, iż uczestnicy przeanalizują otrzymane informacje, odnajdą powiązania pomiędzy danymi pochodzącymi z różnych źródeł i przygotują rekomendacje w formie krótkiej prezentacji. Integralną częścią case’u jest także przeprowadzenie prezentacji w języku angielskim.


Rozwiązanie zadania będzie wymagało od uczestników szerokiego spojrzenia na badane zagadnienie. Aby sformułować właściwe rekomendacje biznesowe trzeba będzie wziąć pod uwagę między innymi:
•    Ogólną sytuację ekonomiczną;
•    Nastroje konsumenckie;
•    Trendy w badanej kategorii i segmencie;
•    Potencjał rynku;
•    Silne i słabe strony własnego produktu;
•    Własne cele oraz ograniczenia budżetowe;
•    Plan marketingowy;
•    Wyniki badań konsumenckich.


Uczestnikom case’u zostanie przypisany opiekun merytoryczny – badacz pracujący w firmie Nielsen. Zadaniem opiekuna jest pomoc merytoryczna grupie oraz udzielanie wyjaśnień dotyczących przekazanego materiału. Najlepsze grupy pracujące nad case’m zostaną zaproszone do przeprowadzenia prezentacji zawierającej przygotowane wnioski i rekomendacje. Prezentacja odbędzie się w biurze firmy Nielsen, a członkami jury będą dyrektorzy działów badawczych firmy.

do góry

Dodatkowe informacje

•    Do materiału Case Study będą miały dostęp zespoły, które spełnią warunki zgłoszenia do konkursu;
•    Case nie może być udostępniany przez uczestników (uczestników będzie obowiązywała umowa o poufności);
•    Uczestnicy nie mogą korzystać z pomocy profesorów;
•    Podczas etapu lokalnego każdy zespół ma 30 minut na zaprezentowanie swoich wyników przed jury;
•    Sugerowanym formatem prezentacji jest PPT (nie jest to obligatoryjne);
•    Pod koniec dnia zwycięska drużyna zaprezentuje efekty swojej pracy przed pozostałymi zespołami;
•  Wszyscy studenci muszą prezentować wyniki pracy (wszyscy musza być przygotowani na udzielenie odpowiedzi na zadawane później pytania)
•    Więcej szczegółów udostępnimy zainteresowanym zespołom

do góry

Ważne terminy

31.03. - STARTUJEMY! 

 

Do 19.04. do godz. 12:00 Przyjmujemy zgłoszenia grup do uczestnictwa w Case Competition.

W celu zgłoszenia się do Case Competition prosimy o wypełnienie formularza pod adresem: https://goo.gl/forms/8CJ7xwKuLTf0p22J3. Zgłoszenie powinno być wysłane przez lidera grupy i zawierać listę członków zespołu – minimalnie 3, maksymalnie 4 osoby.
Prosimy o podanie: nazwy zespołu, imion, nazwisk i adresów mailowych wszystkich członków.

Zgłoszone osoby poprosimy następnie o przesłanie życiorysów.

Uwaga: konkurs skierowany jest do osób posługujących się biegle językiem angielskim oraz polskim.

 

24.04. - OFICJALNE ROZPOCZĘCIE NIELSEN CASE COMPETITION 
Spotkanie w siedzibie Nielsena z grupami biorącymi udział w konkursie, prezentacja. Przekazanie materiałów do kapitanów drużyn.

 

24.04. - 22.05 - PRACA NAD CASE STUDY.
W trakcie pracy, grupy mogą liczyć na wsparcie merytoryczne opiekuna.

 

12.05. - SURGERY SESSION. 
Czyli szansa na spotkanie z opiekunem i wyjaśnienie wątpliwości. Zapraszamy do naszej siedziby przy Postępu. (bud. Nielsena).

 

22.05. – PRZEKAZANIE PREZENTACJI 
Zakończenie pracy nad casem i przekazanie prezentacji zawierającej wnioski i rekomendacje.

 

26.05. – ZAPROSZENIE DO FINAŁU 
Przekazanie informacji o lokanych finałach. (W przypadku bardzo dużego zainteresowania zaproszenie na Local Case Competition wyślemy do wybranych zespołów.

 

31.05., 9-17:00 – FINAŁ
Prezentacja wyników case’u przez wybrane zespoły przed jury firmy Nielsen w siedzibie firmy Nielsen w Warszawie.

 

do góry

Korzyści

Studenci będący członkami zespołów będą mieli możliwość zdobycia cennego doświadczenia w zakresie analizy danych, rozumienia potrzeb klientów, wnioskowania oraz budowania umiejętności prezentacyjnych. Uczestnicy będą mieli możliwość poznania firmy Nielsen i jej pracowników, a współpraca z opiekunem merytorycznym będzie również szansą rozwoju pod okiem doświadczonego specjalisty.

Uczestnicy case’u będą mieli możliwość wzięcia udziału w rekrutacji na praktyki oferowane przez firmę Nielsen, a także aplikowania na stanowiska oferowane przez Nielsen.

 

Każdy uczestnik drużyny, która zwycięży w Case Competition otrzyma:

  1. LG Smart Watch Urbane 2
  2. “Złoty bilet” umożliwiający wejście na Nielsen Graduates Programme czyli półroczny, płatny staż w Nielsenie bez rekrutacji (bilet ważny jest również w kolejnym roku po zwycięstwie)
do góry